Rodzaj: Aplikacja mobilna (VR)

Platformy: Android, iOS

O aplikacji:

Aplikacja stworzona dla osób odwiedzających śluzę Kazamatten Beatrixsluis, zbudowaną na kanale Lekkanaal, będącym częścią drogi wodnej łączącej Amsterdam z Rotterdamem. Wykorzystując technologie VR i AR, umożliwia użytkownikowi zobaczenie, jak zapora wyglądała kiedyś, jak działa obecnie, oraz tego, jak zmieni się pod wpływem przebudowy.

Wyzwanie:

Najważniejszym elementem projektu jest porównanie ze sobą trzech etapów z „życia” śluzy – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości w taki sposób, by pokazać korzyści wynikające z rozbudowy.

Cel:

  • Podkreślenie gospodarczego znaczenia zapory

  • Prezentacja geograficznej i historycznej wagi kanału

  • Porównanie efektów zarówno zakończonych, jak i przyszłych prac na zaporze

O kliencie:

Rijkswaterstaat jest częścią Holenderskiego Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska. Odpowiada zarówno za projekt, budowę, jak i zarządzanie i utrzymanie śluzy Beatrixsluis – największego tego typu obiektu w Holandii.

Galeria Zobacz, jak działa: